Zwycięstwo

Ilustracja

Czy możesz być jednocześnie wojowniczy i uduchowiony?
Czy potrafisz pokonać swojego ostatecznego przeciwnika?

Bycie wojownikiem wymaga dyscypliny, odwagi i wytrwałości. Nie ma to nic wspólnego z zabijaniem. Ludzie nie wychodzą poza ten wąski aspekt bycia wojownikiem, przeoczając wszystkie inne doskonałe umiejętności, które można nabyć dzięki treningowi. Wojownik nie jest okrutnym zabójcą. Wojownik jest obrońcą idei, zasad i honoru. Wojownik jest szlachetny i bohaterski.

Wojownik ma wielu przeciwników w swoim życiu, ale ostatecznym przeciwnikiem wojownika jest on sam. We wnętrzu wojownika jest szeroki wachlarz demonów do pokonania: strach, lenistwo, ignorancja, egoizm, egotyzm i wiele innych. Mówienie o obezwładnianiu innych ludzi jest bez znaczenia. Prawdziwą naturą zwycięstwa jest przezwyciężenie własnych wad. Dlatego tak wiele religii przedstawia wojowników w swojej ikonografii. Te obrazy nie symbolizują dominacji jednych nad drugimi. Są one raczej symbolami zaciekłości i determinacji, których potrzebujemy, aby pokonać wewnętrzne demony.

Deng Ming-Dao „365 Tao: Daily Meditations. Chapter 189 – Victory”, tłum. własne

Opieka

Nie wychodź z domu, szukając dobrych uczynków,
Lecz gdy nadarzy się taka okazja, nie odmawiaj.
Kiedy spotkasz kogoś, kto cierpi,
Musisz mu pomóc.

Co dobrego z samodoskonalenia i mądrości, jeśli zachowujesz je tylko dla siebie? Wiedza powinna być używana, a jeśli możesz użyć jej na rzecz innych, powinieneś to robić.

Był kiedyś mężczyzna, który codziennie modlił się w świątyni do tylko jednego z wielu bogów. W końcu zauważył, że kadzidło, które zapalał, dryfowało wszędzie – wszyscy bogowie korzystali z jego modlitw. Zbudował więc papierowy stożek i umieścił go nad kadzidłem tak, by dym był skierowany prosto do nosa jego boga. Sprawiło to – niestety – że twarz jego boga pokryła się czarną sadzą.

Podążający za Tao wierzą w szesnaście atrybutów, których można używać w imię innych osób: miłosierdzie, łagodność, cierpliwość, brak przywiązania, kontrola, umiejętność, radość, miłość duchowa, pokora, refleksja, spokój, powaga, wysiłek, kontrolowane emocje, wielkoduszność i koncentracja. Zawsze, gdy chcesz komuś pomóc, skorzystaj z tej listy. Zwróć uwagę, że nie uwzględniono na niej samopoświęcenia. Nie musisz niszczyć siebie, by pomagać innym. Twoim ogólnym obowiązkiem jest przebycie Twojej podróży z Twoim osobistym Tao. Tak długo, jak możesz zaoferować pocieszenie dla innych na w tej samej podróży, robisz wszystko, na co Cię stać.

Deng Ming-Dao „365 Tao: Daily Meditations. Chapter 188 – Caring”, tłum. własne

Punkt

Gute Geschichte: Der schwarze Punkt | newslichter

Uczyń umysł
Jednym punktem.

Kluczem do każdej medytacji jest koncentracja umysłu do jednego punktu. Istnieje wiele metod, jak to uczynić, od śpiewu, przez słuchanie świętych słów, po kontemplacyjne procedury. Końcowe rezultaty są zawsze takie same: skupienie umysłu.

Punkt posiada określoną pozycję w przestrzeni, ale nie posiada wielkości ani kształtu.
Punkt oznacza rzeczywiste miejsce w czasie, na przykład punkt wyjścia.
Punkt jest istotą określonych zjawisk, tak jak punkt idei.
Punkt jest współrzędną w nawigacji.
Punkt jest dominującym centrum, tak jak punkt główny perspektywy.
Punkt określa nasze poglądy, tak jak punkt widzenia.

Kiedy umysł staje się punktem, zyskuje powyższe atrybuty. Natomiast umysł, który nie jest skupiony, jest rozproszony na dużym obszarze. Jego myśli są porozbijane, jego energie są w nieładzie i nie poruszają się w żadnym określonym kierunku. Jest na łasce tysięcy wpływów i łatwo ulega dezorientacji. Rezultatem jest zamęt, ignorancja, nieszczęście i bezradność. Umysł, który jest skupiony, przyjmuje wszystko i może pozostawać w całkowitym spokoju. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że świat kręci się wokół skupionego umysłu. Nie musi już gonić za wszystkim, co się przed nim pojawia.

Deng Ming-Dao „365 Tao: Daily Meditations. Chapter 186 – Point”, tłum. własne

Przepływ

20+ River Pictures | Download Free Images on Unsplash

Jeśli poruszy się głazy,
Nawet rzeka zmieni swój bieg.

Poza wyjątkiem sporadycznych powodzi, najpotężniejsza rzeka trzyma się swego dna. Płynie tam, gdzie znajduje przestrzenie między klifami i skałami. Jeśli rzeka jest spiętrzona, jeśli ściany klifu się poruszą, jeśli głazy się przesuną, rzeka popłynie innym nurtem. Może nawet odwrócić swój bieg, gdy ziemia porusza się odpowiednio szybko.

Tak samo jest z biegiem naszego życia. Kiedy zmieniają się stałe elementy naszej codzienności, zmieniają się okoliczności, w jakich żyjemy. Jeśli przeprowadzamy się do innego miejsca, zmienia się nasze życie. Kiedy znajdziemy sobie nowego partnera, nasze życie będzie inne. Jeśli założymy nasz biznes w dobrym otoczeniu, będzie się nam powodzić. Jeśli znajdziemy mieszkanie w dobrym miejscu, nasze życie będzie zdrowe. Jeśli urządzimy nasz dom odpowiednio, nasze życie będzie wygodne. Jeśli będziemy się dobrze odżywiać, będziemy żyli długo. Krótko mówiąc, podążający za Tao zdają sobie sprawę, że na przepływ życia można wpływać i do pewnego stopnia świadomie nim sterować, po prostu zmieniając jego parametry.

Życie jest przepływem energii. Jest nim powietrze, którym oddychamy, siły, które sterują pogodą, połączone siły wszystkich umysłów. Sprawiają one, że rzeka płynie, nasze serca biją, a niebo jest błękitne. Ten przepływ energii odbywa się nieustannie zgodnie z ustalonymi punktami w danym momencie. Przez to, manipulując najważniejszymi elementami naszego życia, możemy zmieniać jego bieg. Wolność wyboru i zmiany należy do nas.

Deng Ming-Dao „365 Tao: Daily Meditations. Chapter 182 – Flow”, tłum. własne

Dzieciństwo

Brothers" Impressionistic beach painting of two boys by Alabama artist Gina  Brown www.GinaBrownArt.com | Beach painting, Painting, Art painting

Nie. Nie. Nie.
To rujnuje dziecko.

No. No. No.
This ruins a child.

Dzieci są jednym z najważniejszych aspektów życia, a mimo to są często źle traktowane i wykorzystywane. Jeśli jesteś rodzicem, Twoim najważniejszym zadaniem jest wychowanie dziecka bez cierpień. Stanowczość, konsekwencja i cierpliwość są tu kluczowe. Nadejdą niewątpliwie takie sytuacje, gdy będziesz musiał karcić swoje dziecko, aby zapobiec błędom i złym nawykom. Jednakże, jeśli chodzi o ciekawość, indywidualność i inicjatywę, nigdy nie powinieneś go zniechęcać. W tym sensie – niedobrze jest mówić „nie”.

Istnieje legenda o złodzieju, który wkradł się do nieba i ukradł brzoskwinie dające nieśmiertelność. Powróciwszy na ziemie, już miał je zjeść, kiedy spotkał dwóch małych chłopców. Zachwycony ich inteligencją, zadawał im kolejne zagadki dotyczące najgłębszych aspektów życia, a oni rozwiązywali je z największą łatwością. Złodziej postanowił podzielić się z nimi skradzionymi brzoskwiniami i wszyscy stali się nieśmiertelni.

Czy gdyby ciekawość chłopców została wcześniej zahamowana, czy potrafiliby odpowiadać prawidłowo? Jeśli złodziej mógł być dobry dla dzieci, czy my również nie możemy być tacy sami? I czy jeśli chłopcy nie mieliby ku temu okazji, czy staliby się nieśmiertelni?

Deng Ming-Dao „365 Tao: Daily Meditations. Chapter 178 – Childhood”, tłum. własne